Vetky fotografie, daje a pozorovania s duevnm vlastnctvom autorov.
Akkovek neoprvnen pouitie a renie bez predchdzajceho shlasu autora je poruenm autorskho zkona.

(c) PDlink 2009 - 2011