Astronomická fotografia - je to často prvé pojítko verejnosti a vedy samotnej. Posledné desaťročia prinášajú s rozvojom fotografickej ako aj raketovej techniky úchvatné a často až abstraktné fotografie z hlbín vesmíru

Ľudia si často pri obdivovaní astronomický fotografií zrazu uvedomia aké je ľudstvo nepatrné v rozmeroch vesmíru.

Hlavnou súčasťou stránok je fotogaléria záberov do kozmických zákutí pre potechu oka a pohladenie duše. Želáme Vám príjemný zážitok a nezabudnite, že každé svetlo svietiace do oblohy ukracuje človeka o takéto zážitky.
Vetky fotografie, daje a pozorovania s duevnm vlastnctvom autorov.
Akkovek neoprvnen pouitie a renie bez predchdzajceho shlasu autora je poruenm autorskho zkona.

(c) PDlink 2009 - 2011